საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

29 სექტემბერი 2017 | ქალაქ რუსთავში, სს „რუსთვოილის“ „მაზუთის (ნავთობის) გადასამუშავებელი საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების საცავების განთავსება (1000 კუბ.მ.-ზე მეტი).

 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავოილი“

 

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარე სარკინიგზო ჩიხი.

 

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 20 ნოემბერი, 14:00 საათი, რუსთავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  შენობა, მისამართი:  ქ. რუსთავი, კოსტავას №4.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ  სს „რუსთავოილის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 5 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, შევჩენკოს ქ. №1, საკონტაქტო პირები: რამინ ჯაფარიძე, ტელ: +995 (558) 25-43-67, გენადი უბირია, ტელ: +995 (579) 02-01-10.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

 

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;
  • რუსთავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  შენობა, მისამართი:  ქ. რუსთავი, კოსტავას №4.

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსი

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

პარტნიორები