საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

05 ოქტომბერი 2017 | შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჯანდარის ტბა 2"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, ჯანდარის ტბაზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№100031) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.

 

გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2017 წლის 18 ოქტომბრადე.

 

შიდა წყალსატევებისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6) 2017 წლის 24 ოქტომბერს.

 

შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმა

დანართი

 

 

პარტნიორები