საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

07 ნოემბერი 2017 | მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის“ „110/6 კვ ძაბვის ქ/ს „საგურამო-2 ის“ და მისი ქსელთან მიერთების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: მაღალი ძაბვის (35 კვტ და მეტი) საჰაერო და საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: მცხეთა, სოფელი საგურამო

დაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

2017 წელი, 22 დეკემბერი, 12:00 საათი, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №7.

 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ შპს „„ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის“ ადმინისტრაციას არაუგვიანეს 2017 წლის 16 დეკემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33;  საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ სოფაძე, ტელ: (597)  72-88-71, ელ.ფოსტა: nikasofadze@hotmail.com

 

 

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:

  • საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (32) 272-72-60;
  • მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №7.
  • შპს „გამა კონსალტინგის“ ოფისში, მისამართი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის გამზირი №17, ტელ: (032) 2-60-15-27;

 

 

 

გზშ ანგარიშის წინასწარი ვერსი

არატექნიკური რეზიუმე

ტექნიკური რეზიუმე

 

 

 

პარტნიორები