საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო განხილვები / დოკუმენტები

28 დეკემბერი 2017 | ქ. რუსთავსი, შპს „სოლო“ ცემენტის საამქროს მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

2018 წელი, 19 თებერვალი, 14:00 საათი, შპს „სოლოს“ საწარმოს ტერიტორია, მისამართი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. №174, (ს.კ 02.07.03.006).


28 დეკემბერი 2017 | ქ. ბაღდათი, შპს „Georgian Green Power_ის“ „წაბლარა ჰესის მშენებლობისა და ოპერირების პროექტის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

2018 წელი, 19 თებერვალს, 13:00 საათი, ქ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ. ბაღდათი, წერეთლის...


პარტნიორები