საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

19 ივნისი 2017 | ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მე-11 ტექნიკური შეხვედრა

სასტუმრო „ბილტმორში“ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მე-11 ტექნიკური შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ მაია ბითაძემ მიმართა, სადაც მაღალგამდიდრებული ურანის უკან დაბრუნების პროგრამიდან მიღებული გამოცდილების შესახებ იმსჯელეს. კონფერენცია ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ორგანიზებით, ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოსთან თანამშრომლობით გაიმართა.

 

ტექნიკური შეხვედრის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წევრი ის სახელმწიფოები, სადაც ფუნქციონირებს კვლევითი რეაქტორები და მარეგულირებელი ორგანოები, რომლებიც ჩართულნი არიან რუსული ან ჩინური წარმოშობის გამოყენებული ან გამოუყენებელი მაღალგამდიდრებული ურანის საწვავის წარმოშობის სახელმწიფოში დაბრუნების პროგრამაში (ბელორუსია, ბულგარეთი, ჩინეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, საქართველო, გერმანია, განა, უნგრეთი, ყაზახეთი, ლატვია, ლიბია, ნიგერია, პოლონეთი, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სერბეთი, სლოვენია, უკრაინა, გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, უზბეკეთი და ვიეტნამი).

 

ტექნიკურ შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს მაღალი რანგის 100-მდე წარმომადგენელმა სხვადასხვა სახელმწიფოების მარეგულირებელი ორგანოებიდან და კვლევითი რეაქტორებიდან.

 

2015 წლის დასასრულს, საქართველომ განახორციელა ქვეკრიტიკული დანადგარი „გამამრავლებელი I“-ის მაღალგამდიდრებული ურანის რეპატრიაცია. რეპატრიაციის შედეგად მიღებული გამოცდილების გათვალისწინებით, მაღალგამდიდრებული ურანის რეპატრიაციიდან მიღებული გამოცდილების შესახებ შეხვედრის ჩატარების ადგილად ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მიერ შეირჩა ქ. თბილისი, საქართველო.

 

ტექნიკური შეხვედრის მიზანია მაღალგამდიდრებული ურანის უკან დაბრუნების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული რეპატრიაციიდან მიღებული გამოცდილების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდება მონაწილე სახელმწიფოების წარმომადგენლებისათვის. გამოცდილების გაზიარება მიიჩნევა მაღალგამდიდრებული ურანის სამოქალაქო მიზნებით გამოყენების  შესამცირებლად საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარე ღონისძიებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებად საერთაშორისო საზოგადოების მიერ. ტექნიკური შეხვედრის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა მაღალგამდიდრებული ურანის საჰაერო და საზღვაო გადაზიდვებთან დაკავშირებულ დეტალებზე, მათ შორის, ამგვარი გადაზიდვის დროს უსაფრთხოების, რადიაციული და ფიზიკური დაცვის გაუმჯობესებაზე.

 

 

პარტნიორები