საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

14 ივნისი 2018 | დაძმობილების პროექტის სამეთვალყურეო საბჭოს მესამე შეხვედრა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში დაძმობილების (Twinning) პროექტის „სამრეწველო დაბინძურებისა და საფრთხეების სფეროში ევროკავშირის გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან დაახლოება და მისი იმპლემენტაცია" სამეთვალყურეო საბჭოს მესამე შეხვედრა გაიმართა.


შეხვედრას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი ხელმძღვანელობდა. 


შეხვედრაზე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებმა პროექტის მესამე კვარტალური ანგარიში განიხილეს. საუბარი ასევე შეეხო პროექტის ფარგლებში სამომავლო საქმიანობის გეგმებს. 


გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ევროკავშირის წარმომადგენლობის ექსპერტი გარემოს დაცვის, სოფლის განვითარებისა და სურსათის უვნებლობის საკითხებში ალვარო ორტეგა აპარისიო და სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.


აღსანიშნავია, რომ დაძმობილების პროექტის მიზანს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის სამრეწველო დაბინძურებისა და სამრეწველო საფრთხეების სფეროში სამართლებრივი და ორგანიზაციული სტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კუთხით დახმარების გაწევა წარმოადგენს.

 

 

პარტნიორები