საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

13 ივლისი 2018 | ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება და ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლიას“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა:  ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტები

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 2 აგვისტოსი,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება

სკოპინგის ანგარიში

Shape Files

 

 

პარტნიორები