საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

16 მაისი 2018 | (უ.ს.ფ.) „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და კონსალტინგის ფილიალი საქართველოში“ საკანალიზაციო წყალარინების ქსელის და შესაბამისი ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ ბრძანება

პარტნიორები