საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

16 მარტი 2018 | შპს "ლაზუ-ჯგუფი"-ს, რეზინო-ტექნიკური და პოლიმერული ნაწარმის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) პროექტის სკრინინგის განცხადება

პარტნიორები