საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

26 მარტი 2018 | შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპი"-ს ასფალტბეტონის ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება

პარტნიორები