საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

05 აპრილი 2018 | ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტში, სამრეწველო ზონაში, შპს „ჯეო-ფილერი“-ს მინერალური შემავსებლის (ე.წ. „ფილერის“) დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობის სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება: მინერელური შემავსებლის დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო-ფილერი“

დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტი, სამრეწველო ზონა, (ქ.რუსთავი ჯავახიშვილის ქ. )

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 17 აპრილისა  მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ. ფოსტა: eia@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

 

პარტნიორები