საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

11 აპრილი 2018 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდაში ავტოპარკინგის მოწყობის მიზნით მდინარე თერგის კალაპოტში ფერდის დამჭერი გამბიონის კედლის მშენებარე პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოპარკინგის მოწყობის მიზნით,  მდინარე თერგის კალაპოტში ფერდის დამჭერი გამბიონის კედლის აგება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მეღვინეობა ხარება“

დაგეგმილი საქმინობის განხორცილების ადგილი: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი დაბა სტეფანწმინდა

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 19 აპრილისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, გულუას ქ. N 6, ელ.ფოსტა: eia@moe.gov.ge

 

სკრინინგის განცხადება

სკრინინგის დანართი 

 

 

პარტნიორები