საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

28 ივნისი 2018 | ასპინძის მუნიციპალიტეტში, შპს „აბჯარაულის“ ინერტული მასალების (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს სკრინინგის(გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ინერტული მასალების (ქვიშა-ხრეში) გადამუშავება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აბჯარაული“ 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ასპინძის მუნიციპალიტეტი, სოფელ იდუმალას მიმდებარე ტერიტორია

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  6 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები