საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

28 ივნისი 2018 | ქ. თბილისში, შპს „საბა 777“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საბა 777“ 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: 

 ქ.თბილისი, ისან-სამგორის რაიონი, თვალჭრელიძის N 6

 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  6 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები