საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

05 ივლისი 2018 | ქ.თბილისში, შპს „ჯორჯიან პოლიმერის“ ნარჩენების აღდგენის სკრინინგის (გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ფირებისა და პარკების წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან პოლიმერი“ 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, კაიროს ქ. N20

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  13 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება

 

 

პარტნიორები