საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

09 ივლისი 2018 | ქ. თბილისში, შპს „ბიოდიზელ ჯორჯიას“ საწარმოს სკრინინგის ( გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჭიროების დადგენა) განცხადება (ka)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბიოდიზელ ჯორჯია “ 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. N14

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  17 ივლისისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება

 

 

 

პარტნიორები