საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

27 ივლისი 2018 | შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ფოთის ცემენტის საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის საჯარო განხილვა

მიმდინარე საქმიანობის  გაგრძელების შესახებ საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:

14 აგვისტო, 16:00 საათი -საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ქ. თბილისი მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზი(II სართული)

საქმიანობის გაგრძელების თაობაზე განცხადება

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი 

ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში

Shape files

აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  4 აგვისტოსი, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

 

 

პარტნიორები