საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (სგშ)

პარტნიორები