საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

5.1 ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტები

 

2016 წელი 

 

 

ინფორმაცია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებული და დაზუსტებულლი გეგმების შესახებ         (30.01.2017)

 

ინფორმაცია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტის III კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ          (3.10.2016)

 

ინფორმაცია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმების შესახებ  

 

ინფორმაცია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 2016 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებულლი გეგმების შესახებ

 

 

 

 

 

პარტნიორები