საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

5.13 სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ

 

 

2016 წელი 

 

2016 წლის IV კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის  II კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2016 წლის  I  კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2015 წელი 

 

2015  წლის IV კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2015  წლის III კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2015  წლის  II კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

2015  წლის  I  კვარტალში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან ადმინისტრაციული ორგანოსათვის თანხის გამოყოფა არ განხორციელებულა

 

 

 

 

პარტნიორები