საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

4.4 რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

 

 

 

2016 წელი

 

2016 წლის IV კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა         (31.01.2017)

2016 წლის III კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2016 წლის II  კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2016 წლის I   კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

 

2015 წელი 

 

2015 წლის IV კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2015 წლის III კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2015 წლის II  კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2015 წლის I   კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

 

2014 წელი 

 

2014 წლის IV კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2014 წლის III კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2014 წლის II  კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

2014 წლის I   კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე ხარჯი არ გაწეულა 

 

 

 

 

პარტნიორები