საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა


დასაშვებია pdf, doc, docx ფაილის ფორმატები,
ფაილების მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2MB-ს

 
captcha

პარტნიორები