საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სერვისები

 

       სამინისტროს აპარატის სერვისები 

 

 

                      ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს სერვისები 

                      

                            ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის სერვისები

 

                              გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის სერვისები

 

 

 

      სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 

 

                            ელექტრონული  სერვისები

 

                            სხვა სერვისები 

 

 

      სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 

 

                              ელექტრონული შეტყობინება 

 

                            შეტყობინება კანონდარღვევის შესახებ 

 

                            მწვანე ასისტენტი 

 

                            გამოიწერე სიახლე  

 

 

       სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო 

 

                              გეოლოგი

       

                            ლიცენზირების დეპარტამენტი 

 

                            ჰიდრომეტეოროლოგია

 

                            გარემოს დაბინძურება

 

 

        სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

                                  

                      სააგენტოს სერვისები  და ტარიფები

 

 

                                   

      სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

                              

                     სააგენტოს სერვისები და ტარიფები

 

 

 

 

პარტნიორები